Even voorstellen

Mijn naam is:  John van der Borg  (22-02-1931)

In 1958 schreef ik mij in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam fotohandel “Colpho”  (afgeleid van Colorphoto).
De naam “Colpho” had ik gekozen omdat ik de gemaakte zwart/wit (kinder)foto’s  zo natuurgetrouw mogelijk handmatig inkleurde. Kleurenfoto’s zoals wij die nu kennen, bestonden nog niet. 
Van 1959 tot 1979 was ik werkzaam als technisch fotograaf bij de Fotodienst van de Centrale Bibliotheek TUD (Technische Universiteit Delft – toen nog Technische Hogeschool Delft).
In 1979 werd ik docent fotografie bij de faculteit IO (Industrieel Ontwerpen) TU-Delft.
Naast de onderwijsopdracht, deed ik ook onderzoek naar het zo natuurgetrouw mogelijk (veridikaal) weergeven van industriële produkten in 2D- en 3D optische beelden.
In het fotoblad “Professionele Fotografie” van juli 1986 (nr.4) publiceerde ik het eerste deel van dit onderzoek onder de titel “Fotografisch perspectief Wetenschappelijk benaderd” met als subtitel “Dat lucifersdoosje lijkt wel een flatgebouw” en betreft het perspektief van objekten op foto’s (optische 2-Dimensionale afbeeldingen).
Onder de knop: Fotografie zal ik hierover vertellen.

Van 1968 tot 1984 (die ik ook wel mijn dichterlijke periode noem) heb ik een vijftigtal gedichten (dichtsels) geschreven over levensbeschouwelijke onderwerpen.
Ze staan onder de knop: Dichtsels.
Een aantal gedichten is opgenomen in mijn boek “GENESIS: Schepping of Gewording?“,  waarvan ik een beschrijving en verklaring geef onder de knop: Mijn boek (waar ook de prijs en het besteladres zijn vermeld).
* Naar aanleiding van diverse gesprekken heb ik een stuk geschreven (Het fenomeen ‘Mens’)  waarin ik enige kernpunten uit mijn boek nader toelicht / uitwerk. Klik HIER .
Met het menu Links (onder aan de website) zijn onder meer sites te bezoeken, die te maken hebben met Fotografie, Gedichten, Levensbeschouwing, Kultuur,  enz.

Alle baten uit de verkoop van mijn boek zullen gaan naar een van de “Goede Doelen”